Wessel van Texel

Uitgeverij Gottmer

CLIVE FROM CLIFDEN

Clive is a real reckless ram, with no regard for the world around him.  All day, he just rams whatever crosses his path and the other animals in Clifden have had quite enough of it. They are so happy when Clive himself is literally bowled over at the sight of Blonde Bessie from Bray - and can’t get up anymore. Blonde Bessie takes pity on him and offers him a helping hoof, on the condition that he betters himself. But it’s not so easy for a Clifden ram to simply stop ramming.

___

WESSEL VAN TESSEL

Wessel is een echte ram, met weinig oog voor zijn omgeving. Het liefst ramt hij alles wat hij tegenkomt omver, en daar hebben de andere dieren op Texel schoon genoeg van. Groot is dan ook hun blijdschap als Wessel letterlijk omvalt bij het zien van Blonde Bessie uit de Koog – en daarna niet meer overeind kan komen. Blonde Bessie krijgt medelijden en biedt hem een helpende poot, op voorwaarde dat hij zijn leven betert, dat wel. Maar, een Texelse ram verliest zijn vechtlust niet zomaar.

Bestel Nu